OBD2 คืออะไร เลือกใช้ยังไง?

OBD II มาจากคำว่า On-board Diagnostic เป็นมาตรฐานที่กำหนดขี้นร่วมกันโดย SAE และ ISO ซึ่งกำหนดมาตรฐานวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอล ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยไอเสีย (Emission) กับเครื่องสแกนข้อมูล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ตำแหน่งการติดตั้งรหัสบันทึกความบกพร่องที่ตรวจพบ (Malfunction Indicator Light : MIL) แล้วแสดงค่าออกมาให้คนขับหรือช่างได้รู้ถึงปัญหานั้น

          ในปี 1988 The California Air Resources Board (CARB) ได้กำหนดความต้องการไว้ว่า รถยนต์ทุกคันต้องมีระบบที่สามารถแยกแยะปัญหาการขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยไอเสีย (emission system) และระบบควบคุมเครื่องยนต์ (powertrain system) ซึ่งเรียกว่าระบบ OBD I ในขณะเดียวกัน CARB ยังได้กำหนดมาตรฐาน OBD II ขึ้นมา และให้มีผลบังคับใช้กับรถยนต์ทุกคันในอเมริกา ตั้งแต่ปี 1996 เพื่อจะได้เป็นแนวทางใหม่ให้กับช่างในการแก้ปัญหา การซ่อมเครื่องยนต์ และระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย

ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ OBD II แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • DTC (Diagnostic Trouble Code) หมายถึง รหัสวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งใช้ในการคาดคะเนความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น เมื่ออ่านรหัสวิเคราะห์ปัญหาเป็นรหัส P0068 ตามมาตรฐานที่กำหนดก็จะหมายถึงว่า อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงเกินไป เป็นต้น
  • ข้อมูลการทำงานแบบ Real-time เป็นข้อมูลที่ได้จากตัวตรวจจับการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการทำงาน หรือใช้เพื่อประมวลความเสียหายประกอบกับรหัส DTC หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น รอบเครื่องยนต์, อุณหภูมิหม้อน้ำ, แรงดันคอมมอลเรล, ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขณะรถกำลังวิ่งหรือไม่ (รถแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ ก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไป)
  • ข้อมูลการทำงานแต่ละช่วงเวลา เป็นการอ่านข้อมูลแบบ Real-time ในช่วงต้นของรอบเวลา และล็อคข้อมูลนั้นไว้ จนครบรอบของเวลา ก่อนที่จะอ่านข้อมูลอีกครั้ง ข้อมูลที่ได้นี้จะใช้สำหรับประกอบการปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์

ซึ่งเครื่องมือที่จะอ่านข้อมูล OBD II ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำที่สุด คงต้องยกให้เป็นหน้าที่ของเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น Monster Gauge จาก ECU-Shop ที่สามารถอ่านเพื่อวิเคราะห์ DTC (Diagnostic Trouble Code) และสามารถลบ DTC ที่เกิดจากไฟ Check Engine ได้ นอกจากนี้ยังสามารถโชว์ DTC ทันทีเมื่อมี Check Engine ขึ้นใน Tuning Mode, สามารถเก็บข้อมูล DTC ได้ถึง 20 ข้อมูล มีวันที่ และเวลา, SPDRPMCRPTBPACPTPSECT และ MAP, สามารถเก็บความความร้อนสูงสุด บอกรายละเอียด ณ อุณหภูมินั้นๆ สามารถจับเวลา 0-100 กม./ชม., จับเวลา Drag ที่ 201 และ 402 เมตร รวมไปถึงการวัดแรงม้า และจับเวลา Gymkhana ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการเตือนอุณหภูมิน้ำ, ความเร็ว และรอบเครื่อง ปิดท้ายด้วยการตั้งค่าการเตือนเช็คระยะทาง (กม.)

ใส่ความเห็น