เครื่องสแกนข้อมูลตรวจสอบระบบเครื่องยนต์และระบบอื่นๆ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

มีทั้ง 1ระบบ, 4ระบบ, ทุกระบบ, แปลโค้ด, รถจักรยานยนต์, รถบรรทุก