ANCEL JP700

฿2,590.00

ใช้งานได้ทั้งเครื่องยนต์ เบนซินและดีเซล

รองรับไทเกอร์ Dmax 07ขึ้นไป

รองรับรถยนต์ทั้งญี่ปุ่น เอเชีย ยุโรป อเมริกา

ครอบคลุมการใช้งานรถทั่วไปที่ใช้งานไทย 80-90%

รองรับโปรโตคอล

CAN, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141

KWP2000

 

มีสินค้าอยู่ 98

ANCEL JP700

มีสินค้าอยู่ 98